2. Køretøjers manøvreegenskaber, køreevne mm.

3. Anvisninger, igang-sætning, placering, hastighed mm.

4. Vognbaneskift, sammenfletning og vending

5. Kørsel forbi andre, foran og efter andre, møde

6. Kryds, vigepligter, ligeud og højresving i kryds

7. Venstresving i kryds, rundkørsel, overhaling, motorvej

8. Kørsel ved siden af andre, standsning og parkering

9. Kørsel i mørke, i tunnel og ved letbane